Jmenuji se AUBO, těší mě

Inova­tivní a flexi­bilní kola­bo­ra­tivní roboti AUBO posky­tují široké možnosti auto­ma­ti­zace výrob­ních procesů za výhod­ných cenových podmínek. Značka pochází z východní Asie, ale na návrhu robotů a operač­ního systému se podílejí odbor­níci nejen z USA. Mimo důraz na příz­ni­vou cenu a kvalitní prove­dení se AUBO soustředí především na jedno­du­chost obsluhy a možnost integ­race i do těch nejnároč­nějších výrob­ních procesů skrze plnou integ­raci systému ROS. Také díky tomu se AUBO stal nepo­stra­da­tel­ným a hlavně dostup­ným parťákem ve stov­kách provozů na celém světě.

Jsem mladý a rychle se učím

o_znace_aubo_2.jpg

Na začátku byl cíl vytvořit lehkého, dostup­ného a uživa­tel­ský přátel­ského kola­bo­ra­tiv­ního robo­ta, který ulehčí práci malým a střed­ním podnikům. Společ­nost vznikla v roce 2014 spojením tří americ­kých profe­sorů a před­ních čínských výrobců a nyní zaměst­nává více než 100 specia­listů ve všech klíč­ových odvět­vích a prodává do 50 zemí na celém světě.

Exkluzivním dodavatelem robotických ramen AUBO pro Českou republiku se v roce 2017 stala společnost Kinalisoft s.r.o..

Exkluzivní dodavatel robotických ramen AUBO

logo_kinali.png

Kinalisoft s.r.o.

Cejl 37/62
Brno, 602 00

+420 511 112 218
info@kinal.cz

IČ 27679721
DIČ CZ27679721

Zjistěte, proč si budeme rozumět

A
U
B
O

Máte dotaz? Ozvěte se nám!