Jmenuji se AUBO, těší mě

Inova­tivní a flexi­bilní kola­bo­ra­tivní roboti AUBO posky­tují široké možnosti auto­ma­ti­zace výrob­ních procesů za výhod­ných cenových podmínek. Značka pochází z východní Asie, ale na návrhu robotů a operač­ního systému se podílejí odbor­níci nejen z USA. Mimo důraz na příz­ni­vou cenu a kvalitní prove­dení se AUBO soustředí především na jedno­du­chost obsluhy a možnost integ­race i do těch nejnároč­nějších výrob­ních procesů skrze plnou integ­raci systému ROS. Také díky tomu se AUBO stal nepo­stra­da­tel­ným a hlavně dostup­ným parťákem ve stov­kách provozů na celém světě.

Jsem mladý a rychle se učím

o_znace_aubo_2.jpg

Na začátku byl cíl vytvořit lehkého, dostup­ného a uživa­tel­ský přátel­ského kola­bo­ra­tiv­ního robo­ta, který ulehčí práci malým a střed­ním podnikům. Společ­nost vznikla v roce 2014 spojením tří americ­kých profe­sorů a před­ních čínských výrobců a nyní zaměst­nává více než 100 specia­listů ve všech klíč­ových odvět­vích a prodává do 50 zemí na celém světě.

Exkluzivním dodavatelem robotických ramen AUBO pro Českou republiku se v roce 2017 stala společnost Kinalisoft s.r.o..

AUBO Smart factory_ilustracni.jpg

VÝVOJ, VÝZKUM A INOVACE

Roboti AUBO se staly konkurenceschopnými pomocníky po celém světě, a to napříč mnoha odvětvími. Za úspěchem stojí především důraz na vývoj, výzkum a technické inovace. Společnost věnovala spoustu úsilí, aby vytvořila normativní systém procesu vývoje a sestavila tým erudovaných profesionálů. Dnes skupinu odborníků na výzkum a vývoj tvoří z více než 70 % lidé s technickými či manažerskými znalostmi na střední a vysoké úrovni.

lsx

VÝROBA ROBOTŮ S DŮRAZEM NA KONTROLU KVALITY

Během jednoho roku opustí brány výrobního závodu v čínském městě Čchang-čou přibližně 10 tisíc robotů AUBO. Právě velké výrobní kapacity jsou výsadou společnosti. Možné jsou i díky rozsáhlému areálu s rozlohou přes 12 tisíc m2. Pomocí procesu vertikální integrace a propracovaného podpůrnému systému průmyslového řetězce dokáže AUBO dodávat roboty podle plánu a s ohledem na potřeby zákazníků.

Kolaborativní roboti se v současné době hojně využívají k automatizované kontrole kvality. Aby tuto práci zvládli na výbornou, sami musí podstoupit pečlivé kontroly a testování během výrobního procesu. Ve velké testovací hale se každý robot detailně prověří, a to na několika úrovních.

vstupni-kontrola

VSTUPNÍ KONTROLA

  • Probíhá na 27 testovacích sekcích
  • Využívá podpory 3D měření
  • Kompletní testování rozměrů, funkčnosti i kvality klíčových materiálů 
testovani-komponentu

TESTOVÁNÍ DÍLČÍCH KOMPONENTŮ

  • Ověřování 354 zkušebních norem
  • Vyžaduje práci se 126 různými testovacími pomůckami a vybavením
testovani-sestavy

TESTOVÁNÍ CELÉ SESTAVY STROJE

  • Ověřování 163 zkušebních norem
  • Vyžaduje práci se 76 různými testovacími pomůckami a vybavením
vystupni-kontrola

VÝSTUPNÍ KONTROLA

  • Probíhá na 58 testovacích sekcích
  • Zahrnuje využití 21 různého testovacího zařízení
  • Provádí se test vibrací, stárnutí při vysoké teplotě, hlučnosti či laserová kalibrace

GARANCE PRO ZÁKAZNÍKY

Společnost AUBO přijala závazek poskytovat svým zákazníkům roboty, kteří jsou bezpeční a spolehliví. Produkty prošly řadou přísných certifikací (ISO 10218, CE, UL, KCs, CR, SEMI S2 a dalšími). Ty zaručují bezpečnost a spolehlivost po celou dobu životního cyklu. Důkazem toho je i prodloužená záruka 18 měsíců, kterou poskytujeme na všechny kolaborativní roboty AUBO.

Exkluzivní dodavatel robotických ramen AUBO

logo_kinali.png

Kinalisoft s.r.o.

Cejl 37/62
Brno, 602 00

+420 511 112 218
info@kinal.cz

IČ 27679721
DIČ CZ27679721

Zjistěte, proč si budeme rozumět

A
U
B
O

Máte dotaz? Ozvěte se nám!