Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, ať již telefonicky, emailem nebo prostřednictvím našeho formuláře, poskytnete nám Vaše kontaktní údaje, které jsou zároveň osobními údaji ve smyslu příslušné legislativy.

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme pouze pro účely zpracování Vaší žádosti. Bude-li mezi námi uzavřena smlouva, pak tyto údaje budeme evidovat a zpracovávat pouze pro účely této smlouvy a plnění ve smlouvě sjednané, v nezbytném rozsahu a v souladu s příslušnou legislativou. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Máte právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.

Bez Vašeho souhlasu nejsou žádné osobní údaje sdělovány třetím stranám. Za třetí strany nejsou v tomto případě považovány subjekty, které jsou smluvně vázány exkluzivně s naší společností a jsou zapojeni do spolupráce na Vaší zakázce. Tyto strany ovšem obdrží jen ty osobní údaje, které budou nezbytné pro zpracovávání zakázky, tedy pouze kontaktní údaje Vaší kontaktní osoby. Předávání orgánům veřejné správy, donucovacím orgánům a soudům se děje jen v rámci zákonné povinnosti. Naši zaměstnanci i naši dodavatelé jsou vázáni mlčenlivostí a s Vašimi poskytnutými osobními údaji jsou povinni nakládat důvěrně.

V případě jakýchkoli dotazů ve věci zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte zde. Své dotazy směřujte na kontaktní osobu v této záležitosti, kterou je Radek Štourač, jednatel společnosti.

A
U
B
O