Integrace

Integrace

Každá výrobní úloha vyžaduje jinou náročnost a pracnost. U jednoduchých aplikací si s instalací a zprovozněním robota hravě poradíte sami. Nicméně k těm složitějším je na místě přizvat odborníka. V obou případech si ale můžete být jisti, že se bude AUBO otáčet přesně podle vašich představ.

Jak integrace probíhá?

1

Analýza procesů & zadání

Poro­zumíme nároč­nosti výrobní úlohy, potvr­díme vhod­nost zapo­jení robotů a odsouh­lasíme si zadání.

2

Simulace procesů

Na reál­ném vzorku nasi­mu­lu­jeme mani­pu­laci s před­měty a zvolíme ten nejvhod­nější hardware.

3

Harmonogram & cena

Všechna získaná data převe­deme do řeči čísel a jasně odpovíme na otázky kdy, co, jak a za kolik.

4

Realizace projektu

Pode­píšeme srozu­mi­tel­nou smlouvu a veškeré dosa­vadní snažení zhmot­níme do reál­ného výsledku.

Integrátor k vašim službám

aubo_roboticke_rameno_integrace_1.jpg

Specia­listu je nutné oslo­vit v případě zapo­jení robotů do kompli­ko­vaných výrob­ních uzlů, kde je cílem plnit více univer­zál­ních úkolů (např. zakládání desek plošných spojů do testerů).

Konkrétně se může jednat o aplikace, kde:

 • se očekává častá změna manipulovaných předmětů,
 • je nutné manipulovat s předměty volně loženými v bednách,
 • je záměrem vytvořit sofistikovaný uzel pro kontrolu kvality výrobků nebo uzel komunikující s nadřazeným systémem kontroly výroby.
   

V takových situacích doporučujeme do instalace AUBO zapojit odborníka.

 

Jak postupovat při integraci


Předtím než se do integrace pustíme, zodpovíme si několik základních otázek:
 

 • Kolik kusů musí robotický uzel zpracovat?

 • Jak vypadají vaše produkty? Rozměr, váha, materiál…

 • Odkud se předměty odebírají a kam se zakládají?

 • Jaké jsou požadavky na přesnost finálního zakládání výrobků?

 • Požadujete kamerovou kontrolu výrobků během manipulace?

 • Komunikuje uzel s nějakým nadřazeným systémem řídícím výrobu?

 • Máte zajištěn půdorys prostoru, který je možný pro realizaci robotického uzlu využít?

Kde se AUBO cítí jako doma

Dávkování

Dávkování

Montáž

Montáž

Obsluha strojů

Obsluha strojů

Leštění pohledových ploch

Leštění pohledových ploch

Plnění / Vyskladňování

Plnění / Vyskladňování

Testování produktů

Testování produktů

Hlavní integrátor robotů AUBO

logo_kinali.png

Kinalisoft s.r.o.

Ryze česká společ­nost se sídlem v Brně. Specia­li­tou KINALI je průmys­lová auto­ma­ti­zace a využívání nejmo­der­nějších tech­no­lo­gií pro účely vysoce spoleh­livé optické kontroly kvality výrobků.

Prohlédnout web www.kinali.cz

A
U
B
O

Integrace bez legrace! Poradíme, jak integrovat robota přesně podle vašich požadavků. Prostě na míru.

Klikněte na tlačítko níže a domluvte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Domluvit nezávaznou konzultaci zdarma