Showroom

Neuvěříte, jak snadno a rychle se naučíte naše oranžové roboty ovládat!

Navštivte nás v Brně a naprogramujte si jednoduchou výrobní úlohu, prozkoumejte inteligentní kolaborativní funkce anebo třeba pokročilé integrace na míru. To vše v nových prostorách našeho brněnského showroomu.

Každý návštěvník našeho showroom si navíc odnese láhev dobrého moravského vína!

Co si u nás vyzkoušíte?

aubo-i5-ovladaci-panel_1.jpg

Programování robota

Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak snadné je naprog­ra­mo­vat jedno­du­chou výrobní úlohu. Prove­deme vás celým proce­sem od prvot­ního nasta­vení až po finální testování. A všechno to stih­neme do 45 minut!

aubo-i5-kolaborativni_funkce.jpg

Chytré kolaborativní funkce

Věděli jste, že se robot auto­ma­ticky zastaví, jakmile do něčeho narazí? Zjis­títe, jak jedno­duše a hlavně intui­tivně se s AUBO spolu­pra­cuje opravdu za každé situa­ce. Tento oranžový dříč vás prostě nepřes­tane překvapovat.

o_znace_aubo_2.jpg

Pokročilé integrace

Chcete vidět, jak se AUBO popere i s těmi nejnároč­nějšími apli­ka­ce­mi? V praxi vám ukážeme pokroč­ilé výrobní úlohy, jako napřík­lad výběr nesetříděného materiálu z bedny (bin-pic­king) nebo koope­raci robota s kame­rou pro kontrolu kvality výrob­ku. Napa­dají vás další výzvy?

Fotogalerie showroomu AUBO v Brně

Jak se k nám dostanete?

mapka-05

Kudy do showroomu AUBO?

Jakmile vás navi­gace nebo vaše orien­tační smysly dove­dou až k nám na Cejl 62 v Brně, máte vyhráno! Autem proje­dete průjez­dem v domě do vnit­rob­lo­ku, kde bez problému zapar­ku­jete na přip­ra­veném parko­vacím místě. Vyje­dete výta­hem do 3. patra, zazvoníte a zbytek už je na nás…

A
U
B
O

Přesvědčte se, co dovedu!

Klikněte na tlačítko níže a domluvte si návštěvu.

Chci navštívit showroom