Blog

Proč se kolaborativní roboti AUBO nemusí bát o práci

Kvůli nedostatku lidí na pracovním trhu je pro čím dál větší množství firem řešením automatizace provozu. Díky kobotům je dnes robotizace dostupná i pro malé a střední podniky, které tak významně zefektivní svou výrobu.

Pro malé a střední podníky může robotizace znamenat i konkurenční výhodou. Kde se těžkopádné korporace jen obtížně přizpůsobují neustále se měnícímu trhu, tam je mohou inovativní a dravé firmy předhonit právě díky nasazení kolaborativních robotů do výroby.

Nabídka práce pro šikovné koboty je stále pestřejší

Kolaborativní roboti jsou kvůli kvalitativnímu nárůstu svých dovedností mezi zaměstnavateli stále populárnější. Kobot dnes už nemusí jen mačkat tlačítka obráběcího stroje nebo posunovat materiál na páse. Díky rychlému rozvoji senzoriky, příslušenství a softwarové podpory jsou roboti čím dál více schopnější zastávat činnosti, které dříve neuměli. V kombinaci s vyspělou umělou inteligencí a strojovým učením jde o ideálního zaměstnance, který se neunaví, nedělá chyby a ani nechce nikdy zvýšit mzdu.

Spolehlivá a kvalifikovaná pracovní síla

Kolaborativní roboti nejsou jen manuální pracanti, kteří dřou ve výrobních halách strojírenského průmyslu. Své využití nachází i v oborech, jako je výroba elektroniky či IT průmysl a setkat se s nimi můžete i na vědeckých pracovištích a v laboratořích univerzit. Vykonávají tam rutinní činnosti, které by jinak museli dělat kvalifikovaní odborníci. Ti mohou své kapacity zaměřit na výzkum a fádní práci s přístroji či vzorky nechat na kobotech.

190606_155.jpg

Kompletně automatizované systémy

Koboti AUBO zvládají práci i v plně automatizovaných provozech, kde se starají o kontrolu kvality, třídění a ukládání jednotlivých součástek podle předem určených parametrů do výstupních zásobníků. Postarají se tak nejen o nahrazení lidských pracovníků, ale zásadním způsobem zvýší efektivitu a sníží chybovost celého pracoviště. Příkladem z průmyslové praxe může být provoz systému Test-it-off, který vyvíjí společnost KINALI ve spolupráci s Fakultou informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jde o robotického kontrolora kvality, který z bedny či dopravníku vytřídí vadné kusy a díky jeho přesnosti a objektivitě získáte precizní statistiky o stavu výroby.

Vhodné pro Průmysl 4.0

Robotická pracoviště KINALI jsou přizpůsobivá a v každém průmyslovém odvětví si najdou své místo. Hlavní roli v nich hraje pokročilé optické vidění, umělá inteligence a spolehlivý kolaborativní robot AUBO, pro kterého je přechod na jiné činnosti hračkou. Široká škála konektivity usnadňuje zapojení automatizovaných robotických pracovišť i do moderního provozu Průmyslu 4.0.

Neúnavně a bezchybně

Co získá firma, která se už nemusí díky kobotům potýkat s chybujícím lidským faktorem? Může počítat se zvýšením efektivity produkce, snížením chybovosti na zanedbatelné minimum a ušetřením tisíců hodin lidské práce. Práci s materiálem nebo výrobky zvládne kolaborativní robot AUBO spolehlivěji a přesněji než jakýkoliv lidský pracovník.

Co čeká koboty AUBO letos a příští rok?

V průmyslu je obrovský počet pracovních pozic, které čekají na své kolaborativní roboty. Ti se o uplatnění na trhu práce bát rozhodně nemusí. Zpráva Mezinárodní Robotické Federace z roku 2019 uvádí, že se na celém světě prodalo o 23 % kobotů více než předloni a letos i v roce 2021 se očekává ještě vyšší růst. Díky snadnému ovládání, strojovému učení a stále vyspělejší senzorice si koboti AUBO rychle dobývají své místo v automobilovém i strojírenském průmyslu a ve výrobě plastů. Pro své nasazení a výkony si získávají uznání jak svých zaměstnavatelů, tak i lidských spolupracovníků.

A
U
B
O

Máte dotaz? Ozvěte se nám!