Firemní novinky

Případová studie: Robotické pracoviště s AUBO i5 obsluhuje CNC v Delong Instruments

Společnost KINALI se stala subdodavatelem předního českého dodavatele CNC strojů, firmy ADATE, když pro společnost Delong Instruments navrhla robotické pracoviště pro obsluhu nového CNC dodávaného právě firmou ADATE. Součástí dodaného robotického pracoviště je kolaborativní robot AUBO i5.

graficky-navrh-cz2 (kopie).png

Kromě kolaborativního robota z rodiny AUBO se v této zakázce uplatnila jedna z posledních novinek v našem příslušenství ke kobotům, robotická stanice ProFeeder Flex od společnosti EasyRobotics.

O této spolupráci jsme vydali rozsáhlou případovou studii, v níž popisujeme všechny detaily zakázky, požadavky klienta a náš přístup k realizaci finálního řešení.

Případová studie je dostupná na webu KINALI.

A
U
B
O