Blog

Čína – světový lídr v robotizaci?

Čína – světový lídr v robotizaci?

Podle pravidelného reportu IFR v roce 2017 Čína nainstalovala více než 138 000 průmyslových robotů. To je téměř jedna třetina celkového globálního počtu instalací a 58% nárůst oproti datům z roku 2016. Proč tomu tak je?

Tři „hlavní tahouni“ automatizace v Číně

Jednoduše řečeno, Čína má tři tahouny, které dost výrazně pomáhají posunout se k celosvětovému přijetí robotiky: velikost trhu, tempo růstu a peníze.

Nové firmy mohou rychle expandovat, protože čínský domácí trh je nesrovnatelně velký oproti jakémukoliv jinému státu. Kvůli rychlosti růstu poptávky jsou čínské firmy pod tlakem automatizovat, což způsobuje nadprůměrný „hlad“ po kolaborativních robotech.  A v neposlední řadě se jedná o zájem a obrovskou podporu ze strany čínské vlády.

“Made In China 2025” a ambiciózní plány

Čínský prezident Xi Jinping vyzval k „robotické revoluci“ a zahájil program Made in China 2025. Do této doby již více než 1 000 čínských firem začalo přecházet do robotiky a automatizace z jednoho prostého důvodu, a to využít výhod tohoto programu. Vyplývá to ze zprávy Ministerstva průmyslu a informačních technologií z roku 2016. Jaké výhody zapojené organizace získají?

Výrobci robotů (např. AUBO) a společnosti, které se naplno pouští do automatizace získávají od čínské vlády řadu výhod. Například nárok na dotace, půjčky s nízkou úrokovou sazbou, osvobození od daně nebo dokonce pronájem výrobních prostor zdarma.

Pod programem Made in China 2025  se Peking zaměřuje na automatizaci klíčových sektorů ekonomiky, včetně výroby automobilů, elektroniky, domácích spotřebičů, logistiky a výroby potravin. Zároveň chce vláda do roku 2020 zvýšit celosvětový podíl robotů vyráběných v zemi na více než 50 %.

Mezi cíle tohoto programu patří přilákat zpět čínské inženýry pracující v zahraničí. Projevuje se to mimo jiné i miliardovými investicemi do technologických parků věnovaných výrobě robotiky a souvisejícím podnikům.

Jak se daří ostatním zemím?

V roce 2017 reprezentovalo USA, Čína, Jižní Korea, Německo a Japonsko 74 % celkového objemu prodejů kolaborativních robotů.

Za zmínku rozhodně stojí především Jižní Korea, která díky stále většímu rozmachu elektrotechnického a elektronického průmyslu zvyšuje zapojení tzv. kobotů. Pro představu, na 10 000 jihokorejských zaměstnanců připadá 640 kolaborativních robotů, což z Jižní Korei dělá zemi s největší hustotou kobotů na světě.

Pátá nejprogresivnější země v oblasti robotiky je náš německý soused. V roce 2017 Německo tvořilo 33 % objemu prodeje průmyslových robotů v Evropě a celkový počet jednotek přesáhl hranici 22 000.

Pozadu není ani Česká republika, která se svými prodeji ve výši přes 2 000 robotů zařadila do TOP 15 největších trhů pro robotizaci na světě, což je z pohledu velikosti země opravdu úctyhodný výkon.

Budoucnost patří inteligentním továrnám

Díky nepřetržité „Industry 4.0 masáži“ snad už všechny výrobní firmy pochopily, že digitalizace a automatizace není pouze trend, ale přirozený vývoj, který není vhodné přehlížet.

Kolaborativními roboty postupně nahrazují své jednoúčelové stroje především kvůli nesrovnatelně nižší náročnosti instalace, obsluhy a v neposlední řadě multifunkčnosti.

Rychlý vývoj napomáhá vzniku stále nových firem, které se zabývají výrobou a implementací těchto „kobotů“. Pokud chcete udržet krok v dnešní rychlé digitální době, doporučujeme zvolit spolehlivého partnera – oslovte nás a zjistěte, jak může AUBO pomoct nastartovat digitální éru i u vás.

A
U
B
O