Veletrhy a výstavy

AUBO na konferenci v Clarionu

Náš oranžový dříč AUBO i5 si tentokrát užil trošku toho modelingu a předvedl se na dlouho očekávané konferenci "Kvalita a svět 4.0" pořádané Českou společností pro jakost

V pražském hotelu Clarion se stal středem pozornosti manažerů výrobních firem z České republiky.

Návštěvníkům byla předvedena praktická ukázka využití AUBO i5 při třídění výrobků na vyhovující a vadné. Pro vyhodnocování byl použit laserový profiloměr, který byl vhodně zvolen vzhledem k požadavkům měřit výrobky s přesností na tisícinu milimetru. Koncept offline testovacího pracoviště se přirozeně setkal s širokým zájmem účastníků, kteří se často setkávají s nutností hledat zaměstnance pro podobně monotónní činnosti.

Kolaborativní robot AUBO ovšem vyvolal zájem nejen u technicky zaměřených manažerů, ale i u specialistů na techniky duševní práce. David Gruber, světově proslulý výzkumník TDP se s námi pustil do diskuse o využití robotů v humanitních oborech. Podařilo se nám jej přesvědčit, že v humanitních oborech se zatím nemusí obávat konkurence. Roboti prostě patří do výroby, jak konstatovali přítomní zástupci výrobních firem.

Průběh konference v obrazech

A
U
B
O