Blog

7 nejčastějších aplikací kolaborativních robotů

7 nejčastějších aplikací kolaborativních robotů

Trh s kolaborativními roboty (koboty) je celosvětově stále na vzestupu. Podle aktuálního reportu asociace IFR prodeje průmyslových robotů v roce 2017 předčily očekávání a oproti roku 2016 vzrostly o 38 %. Koboti jsou tak stále masivněji nasazováni i do provozů, kde to doposud nebylo příliš časté a narůstají také požadavky na automatizaci i složitějších výrobních úloh.

Rok od roku jednodušší ovládání kobotů snižuje nároky na odbornost obsluhy a výrazně zkracuje dobu plné adaptace do provozu. Zákazníci tak mají možnost experiementovat, zkoušet a objevovat nové příležitosti, kde mohou naši oranžoví parťáci pomoci zefektivnit výrobu. Níže jsme sepsali 7 aplikací, se kterými se setkáváme nejčastěji.

DSC_5104.jpg

Pick & Place

Manuální přemisťování z bodu A do bodu B je jedna z nejobvyklejších činností na pracovišti. Nicméně tato stereotypní práce vede k únavě, nedostatečnému využití potenciálu pracovníků a v horších případech i ke zraněním. Díky velmi snadné programovatelnosti dnešních kolaborativních robotů si úlohy typu P&P zvládne většina firem nastavit úplně sama. P&P úlohy tedy vnímáme jako  pomyslnou „vstupní branou“ do digitální éry řady provozů.

Plnění / Vyskladňování

Balení a paletizace

Před opuštěním továrny je nezbytné, aby byl každý výrobek důkladně připraven k přepravě. To může zahrnovat balení do smršťovacích fólií, sestavování krabic a jejich následné plnění a skládání nebo nakládání výrobků na palety.

Společný jmenovatel všech těchto úkolů je stereotypnost operace a nízké požadavky na nosnost robota. Naopak nejsilnějším požadavkem zůstává možnost snadného přenastavení balícího uzlu na jiný typ výrobku.

Obsluha strojů

Obsluha strojů

Asi málo která profese zahrnuje takovou porci neefektivně využívaného času jako obsluha obráběcích center, 3D tiskáren a podobných zařízení. Operátor zde hodiny čeká na zařízení až dokončí cyklus, až bude potřebovat nový vstupní materiál, vyměnit nástroj nebo prostě jenom zmáčknout tlačítko. O všechny tyto operace se snadno postará kolaborativní robot.  

Pokud to podmínky na pracovišti dovolují, může jeden kobot hravě obsluhovat i více strojů najednou.

Montáž

Výrobní operace

Lepení, nanášení přesných vrstev, dávkování nebo svařování jsou další z množiny vhodných aplikací kolaborativních robotů. Všechny operace spojuje nutnost velice přesné orientace pracovního nástroje a nutnost přesných pohybů. Svářecí roboty jsou velice drahá zařízení a jejich programování a následná údržba vyžadují zkušenost a odborné znalosti. Velmi nákladné je i zaučení lidského pracovníka do podobných úkolů a jeho následná kontrola, zda práci vykonává svědomitě a kvalitně.

Výhodou kobotů je naopak velmi snadná programovatelnost, kdy tzv. „ručním vedením robotického ramene“ lze robota naučit pohyb pro výrobní úkon. Robot pak bude naučený pohyb dokonale kopírovat, a to včetně rychlosti práce. Svěřený úkol bude vykonávat precizně a přesně – ostatně tak, jak jste jej to naučili. Rychlost operace lze navíc kdykoliv snadno upravit třeba s ohledem na typ materiálu výrobku.

DSC_5138.jpg

Inspekce kvality

Kontrola kvality výrobků nebyla nikdy dostupnější. Kolaborativní roboti přináší do každé výroby značnou míru variability, hbitosti a univerzálnosti. Jednoduše vlastnosti, které se výborně hodí pro inspekci kvality výrobků. Koboti totiž umožňují s výrobkem manipulovat prakticky bez omezení a nastavovat je v různých úhlech a vzdálenostech před kamerové uzly.

Jeden kobot může nahradit velice složité a nákladné jednoúčelové stroje sloužící pouze pro vystavování výrobků do vhodných poloh pro inspekci. 100% kontrola výrobků tak přestává být dominantou pouze automobilového průmyslu, ale může si ji dovolit daleko více výroben.

KINALI_AUBO_ruka_binpick_RGB3000px.jpg

Logistika a třídění materiálu (tzv. „bin picking“)

Stejně jako u inspekce výrobků může i v rámci logistiky a třídění výrobků zapojení kobotů přinést nemalé finanční úspory. I v této oblasti totiž platí, že pro přepravu výrobků a jejich třídění se staví velice složité a nákladné jednoúčelové stroje. To je ale minulost.

Dnes jeden kobot snadno nahradí celý logistický systém zodpovědný za vyskladňování materiálu z přepravek, v jakých jej výrobní firmy získávají od svých dodavatelů, do poloh a rozestupů, v jakých je potřebují mít pro své výrobní úkony. Stejnou přepravku stačí přisunout k našemu bin picking systému Popelka a kobot sám materiál v přepravce identifikuje a předá na požadované místo na výrobní lince.

Leštění pohledových ploch

Povrchové úpravy výrobků

Práce související s povrchovou úpravou výrobků - jako třeba leštění, broušení či odjehlování představují naprosto speciální disciplínu manipulace s výrobky. Vyžadují velkou variabilitu ve využitých nástrojích, které jsou navíc často nebezpečné pro člověka. Výsledná kvalita celé operace je odvislá od použité síly, což je zde dalším rizikovým faktorem. Z důvodu snadné a velice přesné kontroly míry přítlaku jsou koboti vhodnými pomocníky pro tento typ operace.

Co nás čeká v budoucnu?

Kolaborativní roboti  budou postupem času stále více nahrazovat jednoúčelové výrobní stroje. Oproti nim mají totiž obrovskou výhodu v univerzálnosti, která umožňuje v případě potřeby převelet kolaborativní parťáky na jiný úkol.

Robotizace obecně, a obzvláště pak ta kolaborativní, bude v příštích letech zažívat obrovský rozvoj. Příkladem může být například potravinářství, které bylo donedávna pro robotizaci zapovězené. V posledních letech ale robotizace v tomto oboru zažívá obrovský růst a v příštích dvaceti letech se odhaduje až ztrojnásobení množství robotů v této oblasti.

Rozvoj se očekává také v usnadnění programování a nastavení robotů. Hlavní fokus bude na snadnou interakci lidí s robotem, např. pomocí interaktivních dotykových stolů nebo „rozšířené reality“ (AR). Roboti budou také stále citlivější a bezpečnější. Velice brzy také získají ¨inteligentní¨ hmat, aby si snadno uměli poradit s manipulací měkkých a deformujících se předmětů.

No prostě se máme na co těšit.

A
U
B
O

Máte dotaz? Ozvěte se nám!