Blog

6 rozdílů mezi kolaborativními a tradičními roboty

6 rozdílů mezi kolaborativními a tradičními roboty

Kolaborativní roboti jsou trendem teprve posledních několika let. Pomalu ale jistě nahrazují své předchůdce a bok po boku začínají pracovat vedle zaměstnanců v odvětvích od automotive až po potravinářství. Přečtěte si 6 zásadních rozdílů mezi tradičními roboty a novějšími „koboty“.

I přes rostoucí popularitu kolaborativních robotů se spoustě lidem jeví na první pohled náročné pochopit, v čem se liší od tradičních průmyslových robotů, které známe už z 80. let minulého století.

V následujícím přehledu Vám pomůžeme se v problematice lépe zorientovat.

1. Práce s lidmi

Na rozdíl od tradičních robotů, kolaborativní roboti nepracují „pro lidi“, ale naopak s lidmi. Nepotřebují zábrany a klece, jako je tomu u klasických robotů, a díky tomu mají daleko menší footprint. To navíc umožňuje důkladnější a včasnější kontrolu kvality, na kterou jsou v dnešním konkurenčním prostředí kladeny stále větší nároky.

Tradiční roboti často pracují samostatně a svým způsobem „uzavřeně“ a zaměstnanci mohou přihlížet pouze z bezpečné vzdálenosti. Kolaborativní roboti pracují ruku v ruce s lidmi a zajišťují stereotypní úkoly, zatímco zaměstnanci se soustředí na činnosti s větší přidanou hodnotou. Výsledkem je nárůst přesnosti a kvality.

2. Návratnost investice

Kolaborativní robot lze dnes pořídit za částku pod 18.000 EUR. Průměrná doba jeho návratnosti je méně než půl roku.

Důvodů rychlé návratnosti investice je hned několik – tím nejzásadnějším je rychlost, nenáročnost programování a flexibilita, díky které je možné robota doslova z hodiny na hodinu „převelet“ na jinou výrobní činnost.

ROI také dále ovlivňuje menší zábor výrobní plochy (tzv. footprint) a možnost kobota provozovat mimo ochranné klece.

3. Rychlost implementace

Věděli jste, že jen k naprogramování tradičního robota je zapotřebí zhruba 300 hodin lidské práce? Ke správnému fungování je navíc nutné spolupracovat s odborníkem – programátorem, který má s implementací zkušenost. To celý proces dělá výrazně náročnější, mnohonásobně delší a dražší než je tomu u kolaborativního robota.

Kobota je možné uvést do provozu během jednoho až dvou pracovních dnů, a to bez nutnosti složitého programování. S implementací si tak poradí technolog se základní znalostí algoritmizace. Jednoduchou výrobní operaci je možné nastavit například technikou tzv. „ručního vedení“, kdy robotovi ukážete, co a kde má dělat a on vás na slovo poslechne a činnost bude vykonávat přesně podle vás.

Jak jednoduché je zprovoznění robota ve Vašem provozu? Stáhněte si příručku AUBO i5 v češtině.

4. Jiný přístup k bezpečnosti

Bezpečnost tradičních robotů zpravidla zajišťují přesně vymezené ochranné zóny, klece a zábrany, které zamezují vstupu při provozu. Aby taky ne – lidský pohyb kolem rozjetého tradičního robota je zdraví nebezpečný, a proto jsou tato opatření nezbytná.

Kolaborativní roboti k bezpečnosti přistupují rozdílně. Výrobní operace, ve kterých jsou využívány, neumožňují ploty nebo zábrany, protože musí pracovat ruku v ruce se svými lidskými parťáky. Jak se tedy chovají při možném nebezpečí? Prostě zastaví.

Díky citlivým senzorům tlaku dokáži v setině sekundy identifikovat objekt ve své dráze (např. člověka) a při kontaktu okamžitě pozastavují svou činnost. Při vhodném zvážení a eliminaci provozních rizik snižuje vznik zranění téměř na nulu.

5. Ovládání

Jednoduchost programování kolaborativních robotů umožňuje jejich snadné ovládání. Kobota snadno naučíte novým dovednostem pomocí intuitivního kontrolního panelu v kombinaci s ručním vedením robotického ramene.

Kolaborativní robot se zpravidla skládá ze 3 základních částí (prozkoumat je můžete zde) a oproti tradičním robotům je ovládání daleko intuitivnější a rychlejší.

Předností kobotů je rostoucí míra příslušenství přímo zabudovaného do intuitivního ovládacího prostředí. Vše se tak ovládá snadno a přímo z jednoho místa. S tím také souvisí i bezpečnost. U nebezpečných aplikací se robot snadno osadí senzory pro detekci pohybu a v příslušném programu se nové situaci přizpůsobí. Při prevenci rizik jsou důležité i kolaborativní funkce – tedy zastavování.

6. Flexibilní využití

Tradiční roboti jsou většinou naprogramovány tak, aby vykonávali pouze jednu činnost. Jsou spíše uzavřený mechanismus závislý sám na sobě. Kolaborativní roboti přistupují k flexibilitě jinak.

Jednoduchost programování a obsluhy, váha pod 50 kg a malý footprint dělají z kobotů skutečně multifunkční parťáky. Během jednoho dne je dokážete přesunout z jedné výrobní činnosti na druhou, kde se může věnovat přínosnějším nebo akutnějším činnostem ve spolupráci se svými lidskými kolegy.

A
U
B
O

Máte dotaz? Ozvěte se nám!