Blog

5 nejčastějších aplikací kolaborativních robotů ve strojírenství

Běžní průmysloví roboti ve strojírenství začínají být stále častěji nahrazování jejich lehčími, flexibilnějšími a kolaborativními nástupci. Jaké jsou jejich nejčastější aplikace?

Běžní průmysloví roboti ve strojírenství začínají být stále častěji nahrazování jejich lehčími, flexibilnějšími a kolaborativními nástupci.

Tradiční roboti jsou obvykle drženi za určitou bezpečnostní bariérou, aby mohli provádět těžké výrobní úkoly bez ohrožení zaměstnanců. Díky tomu se pomaleji a hůře přizpůsobují náhlým změnám. Na druhou stranu tzv. „koboti“ jsou obratní natolik, že dokáží spolupracovat bok po boku s vašimi pracovníky i při zachování přísných bezpečnostních norem a změna výrobních úloh jim nečiní problém.

Díky těmto vlastnostem jsou ideálními pomocníky ve strojírenství. Jaké jsou jejich nejčastější aplikace?

svarovani

Svařování

Svařování je činnost, která vyžaduje nesmírnou přesnost a pečlivost tedy vlastnosti, které bereme u robotů jako samozřejmé. Výhoda robotizace ale spočívá zejména ve schopnosti zachovat přesnost a pečlivost i při vysokých rychlostech. Vyšší rychlost svařování zajišťuje vyšší cirkulaci vzduchu ve svaru a tedy i jeho lepší kvalitu.

Svařování jistě není činnost, která by mohla probíhat bez ochranného oplocení. I tak je ale kobot v tomto segmentu výborným a vyhledávaným pomocníkem. Důvodem je jeho flexibilita a rychlost tvorby svářecích programů. Není výjimkou, že svařovací úlohu naprogramujete na kobotovi za polovinu času oproti tradičním kolegům. Například aplikace „bodování“ dílů je díky možnosti programování pomocí tzv. ručního vedení kobota opravdu snadnou a rychlou záležitostí a to i pro firmy, které s automatizací teprve začínají.

Povrchove upravy.jpg

Povrchové úpravy

Díky svým precizním vlastnostem je kolaborativní robot neocenitelným pomocníkem i při leštění, broušení či odjehlování.

Například při leštění je potřeba vyvíjet stejné množství tlaku po celou dobu výkonu činnosti. Při manuálním leštění může být právě toto problém, jelikož pracovníci se unaví, zpomalí a výsledná kvalita není konzistentní. Kolaborativní roboti, na druhou stranu, mají senzory tlaku, které zaručují plánovatelnou a konzistentní kvalitu a rychlost.

Povrchové úpravy a dokončovací práce prováděné lidskými operátory vyžadují ruční nářadí a velké množství síly. Vibrace nástrojů navíc mohou způsobit zranění obsluhy, případně se z důvodu neustálé jednostranné zátěže projeví na jejich zdraví až po nějakém čase. V budoucnu se tak může stát, že přijdete o své nejlepší pracovníky, kterým jistě úkoly povrchové úpravy svěřujete.

Obsluha stroju.jpg

Obsluha strojů

Kolaborativní roboti jsou skvělými pomocníky i při obsluze strojů. Nejčastější aplikací je zakládání surovin do stroje a následné vykládání hotových dílů. Nicméně robotická obsluha strojů se dost zásadně liší od běžné manipulace s materiálem, protože robotický systém musí komunikovat s CNC systémy.

V porovnání s manuální obsluhou je robotická obsluha strojů výrazně efektivnější. Jediná chvíle, kdy potřebuje kolaborativní robot zastavit, je pravidelná údržba. To znamená, že produktivita obsluhovaného stroje není omezena případnými prostoji lidského operátora.

Mimoto je robotická obsluha strojů daleko přesnější a plánovatelnější. Díky tomu se zvyšuje kvalita vyráběných dílů, snižuje množství chyb a minimalizuje plýtvání materiálem a časem.

Obsluha strojů (např. frézování) je často aktivitou, kde vzniká velké množství zranění. Kolaborativní roboti toto riziko eliminují téměř na nulu.

AUBO Manipulace.jpg

Manipulace s materiálem

Manipulace, neboli Pick & Place je jednou z nejčastějších aplikací kolaborativních robotů nejen ve strojírenství.

Úkolem Pick & Place je jakákoliv operace, při které je díl zvednut a umístěn na jiné místo. Manuální manipulace je často velmi stereotypní práce, která může být snadno automatizována a zefektivněna.

Díky svým flexibilním vlastnostem jsou kolaborativní roboti vhodní k manipulaci s téměř jakýmkoliv materiálem nebo obrobkem. A to buď za využití standardního příslušenství nebo specializovaných gripperů a jiných doplňků.

Díky své schopnosti pracovat v těsné blízkosti lidí je kolaborativní robot ideálním propojovacím prvkem různých výrobních uzlů. Kolaborativní robot pro podobné úlohy má nejnižší pořizovací náklady a je schopen dosahovat nejrychlejších návratností investice.

Inspekce kvality.jpg

Inspekce kvality

Je běžné, že každá výrobní firma má nastaveny interní procesy tak, aby byla zachována výstupní kvalita výrobků. Nicméně dokud je tato činnost prováděna lidmi, tak je vždy prostor pro chybu způsobenou přehlédnutím či lidským faktorem.

S ramenem kolaborativního robota a jeho chytrým systémem vidění lze docílit vždy konzistentní inspekce kvality. S rozvojem technologie koboti také detekují i drobné změny materiálu.

Kolaborativní robot se tak může stát plnohodnotným inspektorem kvality v každé výrobě. Ať už kobota necháte namátkově ověřovat vzorky přímo z výrobní linky nebo zvolíte variantu nezávislého pracoviště, kde kobot bude přebírat finální výrobky přímo z expedičních přepravek – vždy si můžete být jisti 100% výstupní kvalitou vašich výrobků.

Je kolaborativní robot vhodný i pro vás?

Automatizace pomalu proniká do všech oborů, a to včetně strojírenství. Množství využití kolaborativních robotů je téměř nevyčerpatelné, a proto je důležité začít zkoumat aplikace ve vaší firmě vhodných k zefektivnění.

Investice do kolaborativních robotů se vám vrátí zhruba do 6 měsíců. V případě našich AUBO kobotů může být doba ještě kratší, a to především díky jejich nízké ceně (o 20 % levnější než světová konkurence).

Prohlédněte si, jaké produkty nabízíme a proč je AUBO trefou do oranžového!

A
U
B
O

Máte dotaz? Ozvěte se nám!